Stichting Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood

Stichting Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood

Alle aan Het vervolg gedoneerde kleding wordt uitgezocht en gesorteerd. Het merendeel hiervan wordt in de winkel verkocht. Wat er overschiet wordt niet weggegooid, maar wordt aan Stichting Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood gegeven. Op de foto de doorgeefrij die gevormd wordt in de winkel als de bus van Sam’s Kledingactie de zakken met niet verkochte kleding komt ophalen.

Sam’s Kledingactie is de oudste charitatieve kledinginzamelaar van Nederland. Sam’s verwijst naar de Barmhartige Samaritaan en naar Samsam, eerlijk delen. De Kledingactie is in 1967 opgericht door Stichting Mensen in Nood. In 2007 ontstaat hieruit Sam’s Kledingactie als zelfstandige stichting. Het merendeel van de opbrengst gaat naar projecten van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie zie Kleding inzameling | Sam’s Kledingactie (samskledingactie.nl)

Op deze manier krijgt alle door u aan Het Vervolg aangeboden kleding een goed vervolg.