Doelstelling

De naam van de stichting is Stichting Onderhoud- en Restauratiefonds Dorpskerk te Oostvoorne, afgekort StORDO. Het hoofddoel van deze stichting is het financieel ondersteunen van het onderhoud en de restauratie van de monumentale Dorpskerk te Oostvoorne. Dit wil de stichting bereiken door het exploiteren van een kringloopwinkel waarvan de netto opbrengst ten goede komt aan het gestelde doel.

Een tweede doelstelling is het ondersteunen van goede doelen. Een deel van de netto opbrengst gaat naar de diaconie van de Protestants Gemeente Oostvoorne, die het geld inzet ter ondersteuning van plaatselijke, regionale, landelijke en internationaal projecten en instellingen voor een erkend goed doel. De vrijwilligers hebben hier ook een stem in. Voorbeelden van instellingen die tot nu toe een gift mochten ontvangen zijn:

  • Zorgboerderij Op Aarde
  • Stichting Strand in Zicht, Voorne-Maasvlakte
  • Stichting Nikan and Friends
  • Popkoor Tintunes
  • Stichting Brandweeroldtimer Oostvoorne/Tinte
  • Hospice Calando te Dirksland
  • Bijdrage aan de gemeente Westvoorne voor de gestolen haan op de kerktoren
  • De voedselbank in Spijkenisse
  • SOS Kinderdorpen in KaapverdiĆ«
  • Gift voor noodhulp en wederopbouw Sint-Maarten na de orkaan Irma