Doelstelling

De naam van de stichting is Stichting Onderhoud- en Restauratiefonds Dorpskerk te Oostvoorne, afgekort StORDO. Het hoofddoel van deze stichting is het financieel ondersteunen van het onderhoud en de restauratie van de monumentale Dorpskerk te Oostvoorne. Dit wil de stichting bereiken door het exploiteren van een kringloopwinkel waarvan de netto opbrengst ten goede komt aan het gestelde doel.

Een tweede doelstelling is het ondersteunen van goede doelen. Een deel van de netto opbrengst gaat naar de diaconie van de Protestants Gemeente Oostvoorne, die het geld inzet ter ondersteuning van plaatselijke, regionale, landelijke en internationaal projecten en instellingen voor een erkend goed doel. De vrijwilligers hebben hier ook een stem in. Voorbeelden van instellingen die tot nu toe een gift mochten ontvangen zijn:

 • Openluchtmuseum De Duinhuisjes
 • Stichting Vrienden van de Plantage
 • Zorgboerderij Op Aarde
 • Fietsmaatjes Voorne aan Zee
 • Leger des Heils
 • RTM-Museum Ouddorp
 • Kinderdienstencentrum Zonnehof Spijkenisse
 • Stichting Voedselbank Voorne aan Zee
 • Stichting Ambulance Wens
 • Stichting De Moeders van Oostvoorne
 • St. Vrienden van Service Bureau Ouderen