Beleid

Beleidsplan in hoofdlijnen

Goed doel
de opbrengst is voor onderhoud en restauratie van de monumentale Dorpskerk in Oostvoorne. Deze kerk is kenmerkend voor het dorpscentrum en het dorpsgezicht.

Een deel van de opbrengst gaat naar de diaconie van de Protestants Gemeente Oostvoorne, die het geld inzet ter ondersteuning van diverse projecten en instellingen voor een erkend goed doel. De vrijwilligers hebben hier ook een stem in.

Gemeenschap
meer dan 50 onbezoldigde vrijwilligers runnen samen een goed lopende kringloopwinkel en zijn trots op het resultaat.

Gekregen goederen
alle spullen worden gratis aangeboden en krijgen een groen “vervolg”.

Gasten
de klanten voelen zich te gast en loven de inrichting, het aanbod en de gastvrijheid.

Het beleid in de winkel

Het beleid in de winkel is er op verder op gericht de veiligheid en gezondheid van medewerkers en klanten niet in gevaar te brengen door het coronavirus. De winkel is aangepast aan de regels die gelden in de 1,5 meter samenleving. Voorbeelden hiervan zijn het verplaatsen van de in- en uitgang, het instellen van een looproute, restrictie van het aantal bezoekers dat zich tegelijkertijd in de winkel bevindt, betalen bij een centrale afgeschermde kassa, etc. Er gelden nieuwe huisregels.