ANBI

De kascommissie heeft de jaarrekening over 2019 gecontroleerd. Hierbij zijn geen afwijkende zaken geconstateerd.

De Stichting Onderhoud- en Restauratiefonds Dorpskerk te Oostvoorne (StORDO) is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).