ANBI

Vanwege de intelligente lockdown is de kascommissie er niet in geslaagd om de jaarrekening over 2019 op tijd te beoordelen. Hierdoor heeft het bestuur besloten uitstel te verlenen aan de kascommissie voor deze beoordeling. De cijfers over 2019 zullen daarom pas in de 2e helft van 2020 gepubliceerd worden. Tot die tijd blijven de cijfers over 2018 op de website vermeld staan.

De Stichting Onderhoud- en Restauratiefonds Dorpskerk te Oostvoorne (StORDO) is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).