Donatie aan Stichting Fietsbank Voorne Putten

Donatie aan Stichting Fietsbank Voorne Putten

Onlangs hebben enkele medewerkers van kringloopwinkel Het Vervolg de Stichting Fietsbank Voorne Putten blij kunnen maken met een gift van €500,-. Het doel van de FIETSBANK is aan mensen die gezien hun inkomen de aankoop van een fiets niet of moeilijk kunnen bekostigen geheel gratis een fiets ter beschikking te stellen.

De groep FIETSBANK is voortgekomen uit het al jaren bestaande Repaircafé te Hellevoetsluis; veelvuldig kwamen daar vragen binnen of er ook fietsen konden worden gerepareerd. Daarop hebben enkele mensen van het Repaircafé het initiatief genomen een FIETSBANK op te richten. In februari 2018 is de FIETSBANK van start gegaan.

Het project wordt uitgevoerd door een vaste kern van 8 a 10 enthousiaste vrijwilligers die wekelijks enkele middagen bij elkaar komen om fietsen te repareren en uit te reiken.

Dit sympathieke doel past goed in het beleid van de ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling), die kringloopwinkel Het Vervolg uitbaat.